Τύποι πληκτρολογίων μεμβράνης

TOUCH

Ο τύπος αυτός αποτελείτε από 3 επίπεδα

TOUCH

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

EMBOSSED

Ο τύπος αυτός αποτελείτε από 3 επίπεδα

EMBOSSED

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

METAL DOMES

Ο τύπος αυτός αποτελείτε από 3 επίπεδα

METAL DOMES

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Μεμβράνες πληκτρολογίου

Τα πληκτρολόγια τυπώνονται σε πολυέστερική μεμβράνη η οποία ενδείκνυται διότι έχει την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην πίεση των πλήκτρων...

ΠΕΡΡΙΣΣΟΤΕΡΑ